A A A

O FIRMIE

 

 


 

 


 

 

       Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "STARKOM" spółka z.o.o. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Tczewskiej 22, jest jednoosobową spółką Gminy Miejskiej Starogardu Gdańskiego działającą w obecnym kształcie organizacyjnym od 1 lipca 1992 roku.

Prowadzimy działalność usługową o charakterze komunalnym, oferując szeroki zakres usług dla samorządów, przemysłu, handlu oraz klientów indywidualnych. Posiadamy własne zaplecze techniczne w skład którego wchodzą m. in. pojazdy do wywozu śmieci nietypowych, gospodarczych i bytowych Stworzyliśmy nowoczesny system gospodarki odpadami przyjazny dla środowiska, uwzględniając przy tym aspekty ekologiczne i ekonomiczne. Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę pracowników co sprawia, że usługi są wykonywane szybko i solidnie. Systematycznie szkolimy załogę, stosujemy nowoczesne urządzenia w celu utrzymania odpowiedniej jakości usług. Staramy się aby nasza praca była skuteczna, a ludzie z którymi stykamy się na co dzień byli zadowoleni ze wszystkich usług, które świadczymy.

Dzięki połączeniu wieloletniego doświadczenia pracowników i wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, PUK "STARKOM" nie tylko wykonuje usługi dla stałych klientów, ale ma duży wkład w utrzymanie czystości w mieście i okolicy oraz ochrony środowiska. Spółka prowadzi na terenie Starogardu Gdańskiego i gminie selektywną zbiórkę odpadów z podziałem na makulaturę, tworzywa sztuczne, szkło opakowaniowe, głównym celem jest maksymalny odzysk odpadów użytecznych i ponowne ich wykorzystanie. Ma to również na celu wyrobienie ekologicznych nawyków wśród mieszkańców na takim poziomie, aby wprowadzony system selektywnej zbiórki odpadów mieszkańcy w pełni akceptowali. Nasza firma podjęła się również promowania wiedzy o środowisku i jego ochronie. W związku z tym objęło edukacją ekologiczną dzieci i młodzież z przedszkoli, szkół podstawowych i średnich oraz gimnazjów. Prowadzimy nieodpłatne spotkania w formie zajęć, warsztatów, prelekcji, szkoleń i seminariów.

PUK "STARKOM" jest również zarządcą wysypiska miejskiego odpadów komunalnych, które zlokalizowane jest poza terenem miasta Starogard Gd. w miejscowości Linowiec. Ilość odpadów przyjmowanych na wysypisko w ostatnich latach ciągle wzrasta. Wśród dostarczanych odpadów dominują odpady gospodarczo - bytowe (pochodzące w szczególności z gospodarstw domowych oraz obiektów socjalnych zakładów usługowo - przemysłowych); odpady przemysłowe o charakterze zbliżonym do odpadów komunalnych; gruz budowlany i ziemia z wykopów; żużel, popiół z lokalnych kotłowni; odpady wielkogabarytowe - w postaci starych przedmiotów użytku trwałego.

Firma posiada wszelkie potrzebne pozwolenia na wykonywanie różnych zadań związanych z transportem i zagospodarowywaniem odpadów, zarówno komunalnych jak też innych niż komunalne, które wywożone są profesjonalnym i specjalistycznym sprzętem z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa.

Naszą dewizą jest wysoka jakość oraz terminowość świadczonych usług.

Spółka "STARKOM" otrzymała wiele prestiżowych wyróżnień między innymi Certyfikat Ogólnopolskiego Programu "Solidny Partner" oraz szereg podziękowań za udział w akcjach na rzecz Miasta i edukacji ekologicznej młodzieży.

 


Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "STARKOM" Sp. z o.o. 83-200 Starogard Gdański, ul. Tczewska 22

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku – VII Wydz. Gospodarczy

KRS nr 0000036960, NIP 592-020-31-58REGON 190046500

Kapitał zakładowy – 745000,00 zł

Numer konta bankowego Bank    Millennium   38 1160 2202 0000 0000 6195 2080

Numer konta bankowego Bank Spółdzielczy   40 8340 0001 0004 4004 2000 0001