A A A

RODO


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:


a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych STARKOM Sp. Z o.o. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, ulica Tczewska 22
 
b) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod [malpa] starkom [kropka] pl lub pisemnie na wyżej wymieniony adres,
 
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach wykonania umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 

 d) Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przechowywane będzie zgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub do momentu odwołania wyrażonej wcześniej zgody,
 

e) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,

 

f) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 
g) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością wykonania umowy.