A A A

PSZOK Miasto STAROGARD

 


 

Szanowni Państwo, Informujemy, iż od dnia 4 maja 2020 roku wznawiamy przyjmowanie odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Tczewskiej 22 w Starogardzie Gdańskim.
W trosce o zdrowie mieszkańców oraz pracowników PSZOK-u wprowadzamy dodatkowe środki bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID -19:


1) Prosimy o telefoniczne umawianie wizyt w PSZOK pod numerem telefonu: 585623683 w godzinach 7:00 15:00 w dni robocze.

Godziny otwarcia PSZOK: wtorek - czwartek w godzinach od 13:00 do 17;00 oraz piątek-sobota w godzinach 8:00-12:00.

2) Każda osoba przebywająca w PSZOK zobowiązana jest posiadać i stosować osłonę ust i nosa oraz rękawiczki jednorazowe.

3) Minimalna odległość między osobami w PSZOK powinna wynosić minimum 2 metry

4) Odpady dostarczane do PSZOK muszą być posortowane. Nie ma możliwości sortowania odpadów na terenie punktu.

5) W jednym czasie na terenie PSZOK może znajdować się nie więcej niż 1 pojazd

6) Należy ograniczyć ilość osób w PSZOK do niezbędnego minimum, wynikającego z potrzeby rozładunku odpadów.


 

PSZOK

 

  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

 

Gminy Miejskiej Starogard Gdański
 
PUK STARKOM (wjazd od strony ul. Tczewskiej)
ul. Tczewska 22
83-200 Starogard Gdański
tel. 58 562 36 83, 58 562 30 67
fax 58 562 30 68
 
godziny otwarcia:
wtorek, środa, czwartek - 1300 - 1700
piątek, sobota - 800 - 1200
 
 
Rodzaje przyjmowanych odpadów znajdują się w załączonym regulaminie.
 

 

 
 
 

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszkańcy

Gminy Miejskiej Starogard Gdański

  w ramach opłaty za gospodarowanie odpadów mogą nieodpłatnie zostawić

wytwarzane przez siebie selektywnie zebrane odpady komunalne do 1 m3 bezpłatnie.

 
 
UWAGA !
Osoba oddająca odpady zobowiązana jest do przedstawienia dowodu zamieszkania, tj. dowodu osobistego lub oświadczenia właściciela nieruchomości.
 
PSZOK ma prawo odmówić odbioru odpadów: 
 
- których ilość wskazuje na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe
- gdy dostarczone frakcje odpadów są zmieszane
- nieprawidłowo zabezpieczonych
- odbiegających właściwościami od odpadów wymienionych w rodzajach przyjmowanych odpadów
- zanieczyszczonych innymi frakcjami odpadów w sposób uniemożliwiający kwalifikację odpadów zgodnie
  z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów
- których przyjęcie byłoby sprzeczne z przepisami prawa lub mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi
 
Odpady budowlano-rozbiórkowe oddawane selektywnie są przyjmowane nieodpłatnie w ramach uiszczonej przez mieszkańców opłaty za zagospodarowanie odpadów, odprowadzanej do
Gminy Miejskiej Starogard Gdański w ilości 1 m3/rok z gospodarstwa domowego.
 
W przypadku dostarczenia odpadów budowlano-rozbiórkowych w ilości większej niż 1m3, mieszkaniec jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości określonej w Cenniku przyjęcia odpadów przez Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las jak również pokrycia kosztu transportu tych odpadów do ZUOK „Stary Las”.
 
W przypadku dostarczenia odpadów w formie zmieszanej lub umieszczania odpadów w pojemnikach do nich nieprzeznaczonych, mieszkaniec jest zobowiązany do posortowania odpadów w PSZOK lub uiszczenia opłaty zgodnie z Cennikiem przyjęcia odpadów przez Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”.
 
 
Jak do nas dojechać...