A A A

GMINA STAROGARD

 

Aktualne harmonogramy wywozu poniżej


 

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Starogard Gdański !
 
W związku z licznymi zapytaniami, dotyczącymi wymiany pojemników na worki przeznaczone do segregacji odpadów oraz zmniejszenia częstotliwości ich odbioru, Spółka STARKOM informuje, że postępuje zgodnie z zapisami zawartej umowy z Związkiem Gmin Wierzyca na odbiór odpadów od 1 października 2018 roku.
Odbiór ten odbywa się na zasadach określonych przez organizatora systemu - Związek Gmin Wierzyca.
 
Pragniemy wskazać, że już na etapie postępowania przetargowego firmy zajmujące się wywozem odpadów zgłaszały Związkowi swoje obawy co do zmiany dotychczasowych zasad odbioru odpadów, w tym wprowadzenia worków oraz drastycznego zmniejszenia częstotliwości odbiorów.
 
Jako wieloletni wykonawca tej usługi dla Mieszkańców Powiatu Starogardzkiego, prosimy o zrozumienie i akceptację zaproponowanych przez Związek Gmin Wierzyca rozwiązań oraz pomoc w zachowaniu wysokiej jakości usług.
 
Z poważaniem Zarząd i Pracownicy PUK STARKOM Sp. z o.o.